Lars Lindholm

Vem är jag?

Jag är född och uppväxt i Stockholm.

Började tidigt som sättarlärling i den grafiska branschen.

Diplomerad vid GI (Grafiska Institutet) i Reklam och Försäljning.

När datortekniken började ta sig in hakade jag på och blev snabbt intresserad av både PC och Macintosh.

I början av 90-talet fick jag möjlighet att stanna upp och tänka efter vad jag skulle fortsätta med. Jag blev pga nedskärningar "arbetslös".

Engagerade mig i olika projekt och passade på att vidareutbilda mig i ny teknik.

Startade eget som Grafisk Konsult med en affärsidé som omfattade "allt från idé till leverans" av grafiska produkter samt bl.a. datorstyrda presentationer och utbildning.

Arbetat som lärare/handledare inom InfoKomp från augusti 1997.

Fr.o.m. juni 2007 är jag ålderspensionär vilket innebär att jag fritt kan disponera min tid och lägga kraft på sådant som ligger mig varmt om hjärtat.

Ett stort engagemang sedan vi sålde vår Maxi 87a 2006 har varit vårt sommarställe på Muskö.

Att projektera och genomföra vår "dröm" om en större huvudbyggnad, komplementhus och uthus tar en hel del tid i anspråk men som också ger en njutningsfull upplevelse i den härliga Musköidyllen. Se mer under länken "Muskö" i menyn till vänster

 


 

Mer information

Den grafiska branschens strukturomvandling och det snabba informationsflödet har fått till följd att grafisk kompetens i stor utsträckning inte används.

För produkter som beställare/utgivare tänkt sig en "längre" livslängd skulle "gammal" grafisk kompetens kopplat till "ny" teknik öka kvalitén och läsbarheten väsentligt.

För att hålla kontakt med "gamla" kollegor finns SGFTs Veteranklubb som träffas regelbundet. Jag ingår även i styrelsen.

Mvh Lars

 


Anställningar Utbildning Yrkesorienterade kurser Övriga meriter

 

 

Anställningar och längre anställningsliknande uppdrag:

 

InfoKomp

970825 - 070531

Lärare/handledare


Tidningen Byggchefen

940216 - 950831

Annonsförsäljning


Tidningen Grafisk Faktorstidning (Media Grafica)

940216 - 941226

Annonsförsäljning


Bromma Tryck (Ulvsundavägen, Bromma)

910917 - 930408

Bromma Tryck var under perioden juli -89 t.o.m. december -92 ett helägt dotterbolag till SAS. I december -92 såldes företaget till vd Nils Wimmerstedt. 

Arbetsuppgifter vid Ulvsundavägen: Avdelningschef med eget budgetansvar. Ingick i ledningsgruppen. Arbetande förman.


Bromma Tryck (SAS huvudkontor, Frösundavik)

890601 - 910916

Vid min anställning ingick Bromma Tryck i Sörmlands Grafiska koncernen vilket också Tiba gjorde vid samma tillfälle. 

Arbetsuppgifter: Platschef med eget budgetansvar. Ingick i ledningsgruppen. Samt aktiv del i produktionen.


Tiba kopia (Olofsgatan, Stockholm)

871201 - 890531 

Tiba kopia var en fristående butik som med högvolymskopiatorer, färgkopiator samt A3-maskiner tillsammans med plock- häftnings- och limbindningsmaskiner producerade 27 miljoner kopior per år. Vi var mestadels 7 st anställda. 

Arbetsuppgifter: Platschef med eget budgetansvar. Samt aktiv del i produktionen.


Tiba tryck AB (Barnängsgatan, Stockholm)

700201 -871130 

Tiba tryck (f.d. Tiden Barnängen tryckerier AB) var ett fackföreningsägt (LO) tryckeri med 450 anställda. Idag finns inte företaget kvar som eget utan har gått in i Interprint-koncernen.

Arbetsuppgifter: Sätterifaktor, inköpare m.m. 


Esselte AB (Klara Västra Kyrkogata, Stockholm)

691118 - 700130 

Arbetsuppgifter: Maskinsättare


Postverkets tryckeri (Ranhammarsvägen, Ulvsunda)

630318 - 691117 

Arbetsuppgifter: Sättare, maskinsättare, korrekturavdragare, IBM-composerskrivare.


Militärtjänst (Artilleriet, A1)

620521 - 630316

Huvudsaklig arbetsuppgift: Bilförare


Riksbankens sedeltryckeri (Norr Mälarstrand, Stockholm)

611124 - 620516 

Arbetsuppgifter: Ensam handsättare (6 månaders vikariat till militärtjänsten började).


Esselte AB (Klara Västra Kyrkogata, Stockholm)

570818 - 611123 

Arbetsuppgifter: Lärlingsutbildning till handsättare, handsättare.


 

 

Utbildning:

 

8-årig folkskola 1949 – 1957


Skolan för bokhantverk

  Aftonskolan, åttaveckors dagkurs I och II, 1958 – 1961

  Maskinsättarkurs 1964


Grafiska Institutet 

  1-årig kvällskurs i Reklam och försäljning 1967 – 1968


Yrkesorienterade kurser samt arbetsledar- och säljkurser. (Se särskild sida.)


 

 

Övriga meriter:

Uppbyggnad av fotosättning vid Bromma-Tryck med Macintoshnätverk och Linotronic. En övergång från Xerox Big Ben och PC kopplat till laserskrivare. 


Projektering, planering och genomförande av verksamhetens flyttning från Frösundavik till Ulvsundavägen. Bromma-Tryck. 


Tidigare fackligt arbete m.m.:

Ordförande vid GFT-klubben på Tiba tryck med 75 medlemmar.

Ingick i Tibas bolagsstyrelse som suppleant.

Vice ordförande vid Stockholms GFT (nuvarande Grafiska Medieförbundet i Stockholm) som då hade ca 1 100 medlemmar. 

Styrelseledamot i Grafiska Medieförbundet 2001 t.o.m. kongressen 2009.

Styrelseledamot i Grafiska Medieförbundet i Stockholm t.o.m. årsmötet 2012 då jag inte ställde upp för omval.

Ordinarie ledamot i SKBs (Stockholms kooperativa bostadsförening) hyresutskott 2008 t.o.m. årsstämman 2012 då jag inte ställde upp för omval.

Styrelseledamot i SGFTs fastighetsförening i Stockholm t.o.m. dec 2013 då förändring p.g.a. bildande av stiftelse och försäljning av fastigheten genomfördes.

Webbmaster 2004-2017 för HBK, Hammarbyledens motorbåtsklubb.


Nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot i SGFTs Veteranklubb fr.o.m. årsmötet 2013


 

 

Yrkesorienterade kurser samt arbetsledar- och säljkurser:

 

Facitskolan samt Postskolan

  Kurs i maskinskrivning (60 tim.) 1968 


3M

  Kurs i reproteknik (1 vecka) 1970


ALI-RATI (nuvarande M-gruppen)

  Kurs i arbetsledning (3 veckor) 1971

  Uppföljningskonferenser (3 dagar) 1973


TBV

  Grafisk Teknik idag (40 tim.) 1974


TOL-kamraterna

  Kurs i offset (12 tim.) 1976


Comtec, Trondheim

  Operatörskurs CRT 13 (1 vecka) 1978


TBV

  Arbetsledarutbildning (166 tim.) 1980 – 1981


Tiba tryck AB

  Modern Grafisk Teknik (40 tim.) 1982


M-Gruppen

  Arbetsledning o arbetsmiljö (3 dagar) 1984


Brattnäs Konsult AB

  Ta hand om kunden (spec.komp. kurs 2 dagar) 1986


GRAFF

  Repro (1 termins kvällskurs) 1987


M-Gruppen

  Säljträning (2 dagar) 1988


Sällma

  Profesionell arbetsledning (2 + 2 dagar) 1989


Kursverksamheten vid Sthlms Universitet

  Datakunskap med BASIC och MS/PC-DOS (24t) 1990


Stig Hallmén

  Företagsanpassad säljkurs 1991


Trygghetsrådet

  Förberedande Starta Eget Kurs 1993


SALF

  Företagarskolan 1993


MacMeckarna i Stockholm AB

  Ny Grafisk teknik (16 veckor) 1994 – 1995


Förberedande Starta Eget (ALU)

  6 månader 1995