"HBK-aktuellt" Uppdateras ej efter 1/12-2017   

"


Flyttmeddelande

Webbansvarig Lars Lindholm 2004-2017 önskar Carl Gustafsson välkommen som HBKs Webbansvarig framöver.

 

Hammarbyledens Motorbåtsklubb nya hemsida

 

Arbetet med utveckling och drift av en framtidsanpassad hemsida är nu klart för att börja användas från den 1/12-2017. Från dess kommer all ny information att läggas ut på den nya sidan.

Under en övergångsperiod kommer bägge sidorna att vara tillgängliga men det är bara den nya som uppdateras med ny information.

Den ”Gamla” sidan kommer att finnas kvar en tid för länkning till information som i nuläget inte är överflyttat. Vad som ska flyttas är inte fastställt och viss information är inaktuell och behöver bearbetas innan flytt.

Adressen till den nya sidan är tillsvidare:

http://www.hammarbyledensmbk.one

Webbansvarig:

Carl Gustafsson, mail: admin@hammarbyledensmbk.one